Iskolafelkészítő

A gyermek életében óriási fordulatot jelent az iskolába kerülés. Az eddig megszokott játék mellett kötelességei, feladatai lesznek, új környezet veszi körül, idegen felnőttek, gyermekek, dolgok között kell helytállnia.
A beiskolázás, a sok új feladattal szembeni szorongás, az iskolai követelmények, szabályokkal, felelősséggel járó új élet elfogadása a kisiskolás gyermek számára komoly feladat.

Számtalan kutatási eredmény támasztja alá azt a tényt, hogy a kisiskoláskori élmények számottevően befolyásolják egy gyermek életét. A kezdeti sikerek önbizalmat adnak a későbbi akadályok leküzdéséhez, magukkal hozzák a tanuláshoz való pozitív hozzáállást.
Ezért minden gyermeknek szüksége van az iskolába lépés előtt egy felkészítő, ráhangoló időszakra.

Célul tűztük ki a gyermekek komplex fejlesztését. A tudatos, célirányos fejlesztő munka elősegíti a jobb iskolai beválást, a gyermekeket ezáltal sok iskolai kudarctól megóvhatjuk.
A fejlesztés célja, hogy a gyermekek kiegyensúlyozatlan képességstruktúráját kiegyensúlyozottabbá tegye, és a képességeket, készségeket megerősítse annak érdekében, hogy tanköteles koruk eléréséig pótolni tudják a különböző területen jelentkező elmaradásaikat.

Sajnos nem minden gyermek éri el a tankötelezettségének idejében az iskolaérettséget.
Az átlagtól eltérő fejlődésmenetű gyermekek esetében más – más okok lehetnek a problémák hátterében.
Ezt azért fontos tudnunk, mert mindegyik esetben más megoldás szükséges, valamint pl. a problématípusok ismeretében tehetünk javaslatot az iskolaválasztásra.

Iskolaérettség szempontjából veszélyeztetettnek számít minden, 5. életévét betöltött olyan nagycsoportos, akinél felismerhető:
• a rövid ideig tartó, könnyen elterelhető figyelem
• a ceruzahasználat éretlensége
• a nem tetsző feladathelyzet feladása
- a feladattudat, feladattartás kialakulatlansága; kudarctűrés hiánya
• a szinte leállíthatatlan "mozgáséhség"
• az alacsony szintű, vagy hibás mozgáskoordináció
• fejletlen finommotorika
• az éretlen egyensúlyérzék
• a rossz térbeli tájékozódás
• a lateralitás hiányos ismerete, kialakulatlansága.

Fejlesztéseinket kis létszámú csoportban (2-4 fő) tartjuk optimálisnak, mert így mód van a hatékony odafigyelésre a fejlesztés során, ugyanakkor érvényesül a társak alakító hatása is.

A gyermekek iskolára való felkészítésében különösen fontos szerepe van a szülőknek, ezért célunk, hogy támogatást nyújtsunk azoknak, akik elfogadják a segítséget és maguk is aktív részesei akarnak lenni gyermekük fejlesztésének.