Képességfejlesztés egyénileg

Ajánljuk azoknak, akik már kisgyermekkorban szeretnék megalapozni gyermekük fontos képességeinek kibontakozását, ill. zökkenőmentes fejlődését.
Képességfejlesztő játszóházunkban a foglalkozások során alkalmazott különböző módszerek a tanulási képességet megalapozó pszichés funkciók (mozgás, téri tájékozódás, figyelem, észlelés, emlékezet) fejlesztésére szolgálnak. A fejlesztés célja, hogy a gyermekek képesség-struktúráját a lehető legkiegyensúlyozottabbá tegye.

Csak megfelelő ismeretek és anyagok birtokában lehet hatékony fejlesztést végezni, ezért a foglalkozásokat minden esetben megelőzi az anamnézis (előzmények, fejlődés története) felvétele, és egy átfogó képességvizsgálat.
Fejlesztéseinket kis létszámú csoportban (2-3 fő, vagy egyénileg tartjuk.
A foglalkozások hangulata játékos, kreatív, gyakorló jellegű. Kerüljük az iskolai helyzeteket!

Fontos a rendszeresség a foglalkozások időpontja, gyakorisága tekintetében. Jó, ha hetente többször is van foglalkozás, de a heti egyszeri alkalom a minimum.

Fő fejlesztési területek:
• Mozgás
• Téri tájékozódás, testséma, lateralitás
• Figyelem
• Észlelés
• Emlékezet
• Szerialitás, azaz sorrendiség
• Időbeli tájékozódás
• Gondolkodás
• Beszéd
• Kreatív képességek

Amennyiben a szülők igénylik, javaslatokat teszünk otthon is végezhető játékokhoz, ily módon megsokszorozva a gyakorlási időt.

A foglalkozásokat szakirányú diplomával rendelkező fejlesztőpedagógusok végzik.