IQ-kuckó

Az IQ-kuckó foglalkozásainkon, kétszemélyes, illetve egyszemélyes játékok segítségével tanulnak a gyerekek:

- a helyes sorrendiség betartásáról,
- a kérdésfeltevéssel történő problémamegoldásról, és annak menetéről,
- a tudatos gondolkodásról,
- a taktikus tervezésről,
- az erőforrásainkkal való gazdálkodásról,
- a környezethez való alkalmazkodásról,
- az együttműködésben rejlő erőről,
- a biztonságra való törekvésről,
- a veszélyhelyzetek elkerüléséről,
- a probléma megoldására irányuló lehetőségek számbavételéről, és a legjobb lehetőség kiválasztásáról,
- az önkontroll gyakorlásáról,
- vágyaink beteljesülésének késleltetéséről,
- a kockázatvállalásról,
- és nem utolsó sorban a FAIRPLAY szabályainak betartásáról.

A foglalkozásokon a világ legjobb gondolkodást fejlesztő játékaival ismerkednek és játszanak a gyerekek egy gyakorlott tanítónő irányításával. A játékokon keresztül valósítva meg a foglalkozás célkitűzéseit, kibontva azok pedagógiai adottságait és a bennük rejlő fejlődés lehetőségeit.

A foglalkozások egymásra épülő struktúrájúak! Ajánljuk 5 éves kortól!

SZINTEK:
IQ-KEZDŐ, IQ-KÖZÉPHALADÓ, IQ-HALADÓ, IQ-MESTER