Iskolaérettségi vizsgálat

Sok szülő bizonytalan annak eldöntésében, hogy gyermeke vajon megérett-e az iskolai feladatok, követelmények teljesítésére.
Egy külső szakember, objektív véleménye sokszor jó kapaszkodó a döntés meghozatalában.

A gyermek akkor válik alkalmassá a tanulás megkezdésére, ha fizikai és pszichikus szempontból is képes megfelelni az iskolai követelményeknek úgy, hogy azok teljesítése további fejlődését előmozdítja.

Egyre több azoknak a gyerekeknek a száma, akiknél már az általános iskola első osztályának megkezdése után egy-két hónappal tanulási vagy magatartási problémák mutatkoznak. A megelőzés fontosságát szem előtt tartva, tehát az iskolát megelőző éveknek meghatározó szerepe van a gyerekek iskolai teljesítményében.
Az iskolai tanulást nehezítő tényezők már óvodáskorban is felismerhetők, és a súlyosabb esetek elkerülése érdekében már ekkor el kell kezdeni a preventív pedagógiai munkát.

Ötéves korban, az időben történő felismerés érdekében mindenképp érdemes kontrollálni a gyerek képességeit.

A gyerekek részképességeit vizsgáljuk, elsősorban az olvasáshoz, íráshoz, számoláshoz szükséges területeken.
Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a nagy- és a finommozgások, valamint a testséma/tériorientáció, figyelem, észlelési funkciók, beszédkészség, emlékezet fejlettségének megismerése szükséges ahhoz, hogy ne maradjanak rejtve olyan részképesség-kiesések, amelyek az iskoláskorban tanulási zavarokat okozhatnak.

A vizsgálat tartalma:
1. szülővel való konzultáció, anamnézis felvétele, és a vizsgálatot követően rövid összefoglalása a vizsgálat eredményének. /30 perc/
2. képességfelmérő vizsgálat. /2x30 perc/
3. Írásos szakvélemény készítése
4. Konzultáció a szülővel, írásos szakvélemény átadása, tartalmának megbeszélése. /30 perc/