Képességfelmérő vizsgálat

Ha egy lombosfa képével szimbolizáljuk egy gyermek fejlődésének útját, akkor a fa koronájában helyezhető el az aktuális teljesítőképesség, illetve készségszint. Ilyen pl. óvodáskorban a rajzolás, a manipuláció, a magatartás, közösségbe való beilleszkedés, a beszéd, és a testmozgás; iskolásoknál az olvasás, írás, számolás, feladatmegoldás, figyelemkoncentráció, és a magatartás.

 
A korona fejlettségi szintje azonban a gyökérben és a fa törzsében lévő bázisfunkciók, részképességek előzetes fejlődésétől, illetve a köztük lévő kapcsolatok alakulásától függ. Megfelelő és harmonikus együttműködésük alapvető feltétel bármelyik tanulási szituáció sikeréhez.
 
Mi ezeket a részképességeket, bázisfunkciókat térképezzük fel komplex vizsgálatunk során.

A vizsgálat tartalma:
1. szülővel való konzultáció, anamnézis felvétele, és a vizsgálatot követően rövid összefoglalása a vizsgálat eredményének. /30 perc/
2. képességfelmérő vizsgálat. /iskolásoknak 2x45 perc, óvodásoknak 2x30 perc/
3. Írásos szakvélemény készítése
4. Konzultáció a szülővel, írásos szakvélemény átadása, tartalmának megbeszélése. /30 perc/