Tanulási nehézségek, zavarok terápiás kezelése

„A korai segítségnyújtás nem korai szelekciót jelent, a korai diagnosztizálás nem címkét jelent, hanem egyéni állapot-megismerést, az esélyek diagnosztizálását, amelynek célja a megfelelő időben és megfelelő módon biztosított korai nevelés”.

(Lányiné Engelmayer Ágnes)

A tanulási zavarokat különböző eredetű és igen változatos tünetegyüttes jellemzi. Ehhez a környezeti tényezők és hatások sokfélesége társul. A korai felismerés, a gyermekek pontos megismerése ráirányíthatja figyelmünket az enyhébb mértékű, behozható lemaradásokra – mely esetben a célzott fejlesztéssel megelőzhetjük a későbbi tanulási kudarcokat, valamint a másodlagos tünetek (főként beilleszkedési/magatartási problémák) kialakulását.

A gyermeknek életkori sajátosságaiból adódóan lételeme a játék és a mozgás. Miközben játszik, fejlődnek képességei, készségei. A játék próbára teszi az érdeklődést, a testi ügyességet, az alkalmazkodást, a gondoskodást. A közös játék, az együtt töltött idő örömforrást jelent számára. A játék öröme mellett, annak fejlesztő hatása által fejlődnek a gyermek mindazon alapkészségei, melyek segítik az eredményes iskolakezdést és a sikeres iskolai tanulást.

A problémára utaló általános tünetek, melyek elsősorban figyelemfelhívó jellegűek a további tennivalók meghatározása előtt:
• Darabos, ügyetlen mozgás, a lendület hiánya
• Alapmozgások hiánya, ügyetlensége
• Koordinációs zavarok (labdázás, hintázás, biciklizés, egyensúlygyakorlatok)
• Nem manipulál, nem rajzol
• Szem- kéz koordinációja összerendezetlen
• Kommunikációs problémákkal küzd
• Hallási észlelés zavarai feltűnőek

Csak megfelelő ismeretek és anyagok birtokában lehet hatékony fejlesztést végezni, ezért a terápiás kezeléseket minden esetben megelőzi egy részletes, mindenre kiterjedő anamnézis felvétele, és egy átfogó képességvizsgálat.

Fejlesztéseinket egyéni fejlesztéssel vagy kis létszámú csoportban (2-3 fő) tartjuk, attól függően, hogy az adott gyermeknek melyik az optimálisabb.
A foglalkozások hangulata játékos, kreatív, s olykor gyakorló jellegű. Kerüljük az iskolai helyzeteket.
Fontos a rendszeresség a foglalkozások időpontja és gyakorisága tekintetében. Jó, ha hetente többször is van foglalkozás, de a heti egyszeri alkalom a minimum.

Fő fejlesztési területek:
• Mozgás
• Téri tájékozódás, testséma, lateralitás
• Figyelem
• Észlelés
• Emlékezet
• Szerialitás, sorrendiség
• Időbeli tájékozódás
• Gondolkodás
• Beszéd
• Kreatív képességek

Amennyiben a szülők igénylik, javaslatokat teszünk otthon is végezhető játékokhoz, ily módon megsokszorozva a gyakorlási időt.

A foglalkozásokat diplomás, szakirányú képzettségekkel rendelkező, fejlesztésben gyakorlott gyógypedagógusok végzik.