Zeneterápia

"A csend által kap értéket a hangzás, a hangzás által kap lehetőséget a lélek. A harmonikus lélek adja az élet értelmének élményét.
Ez a zene lélekformáló, felemelő varázsa!" /Dr. Konta Ildikó/

Zeneterápiás foglalkozásainkon a dallam, az éneklés, kellemes hangingerek ismétlésével, egyszerű hangszerek segítségével fejlesztjük a gyermekeket. A zenét az önkifejezés eszközeként használjuk a személyiség formálásában. Célunk új, maradandó élmény nyújtása.

A zenélés önmaga olyan élményt ad a tevékenységet folytatónak, ami belső összerendezettséget eredményez. A zene képes felkelteni és fokozni az aktivitást, feszültséget szabályoz, indulatokat kelt és levezet, nyugalmat teremt, a legkülönbözőbb érzelmeket mobilizálja, serkenti a képzeletet, képzettársítást, fantáziát, emlékeket; befolyásolja a közérzetet, alakítja a viselkedést. Mindezek mellett jelentős az esztétikai hatása.
Beszéd nélkül is kapcsolatot teremt a gyermekek között, segít a gátlások leküzdésében, és a feszültségek oldásában, és felébreszti a szunnyadó képességeket.

Foglalkozásainkon a gyermekek megszólaltathatják a hangszereket, táncolhatnak, kifejezhetik magukat mozdulatokkal, beszélt szóval, ritmussal, részt vehetnek hangszerelésben.

A passzív zeneterápia során egy-egy zenemű, zenei részlet meghallgatása, majd az élmények, érzelmek és az emlékek megbeszélése folyik, melynek hasznos, személyiségfejlesztő hatása van.
Az aktív zeneterápia része az ének, a hangszeres improvizáció, és a tánc, mely megteremti az önkifejezés lehetőségét, fejleszti a képességeket, gyarapítja élményeiket, érzelmi gazdagságot teremt.

Foglalkozásaink prevenciós, illetve korrekciós jellegűek.


Különösen ajánljuk: tanulási nehézségek, tanulási zavarok, magatartási zavarok, önkifejezési problémák, kapcsolatteremtési nehézségek, gátlásosság, közösségbe illeszkedési nehézség, figyelemösszpontosítás nehézsége, és figyelemzavar esetén!

Ezek az együttlétek érzelemvilágot gazdagítanak, lelki nevelést alkalmaznak, empátiát fejlesztenek.
A csoportban a résztvevők egymásra hangolódása, a kapott sikerélmény átélése, az együttzenélés öröme, ezek összessége a zeneterápia hatásmechanizmusa. Azok a gyerekek, akik megtapasztalják a zene varázslatos erejét, szívesen barangolnak a hangok, ritmus és a lüktetés csodálatos világába.

Módszereink:
- aktív és passzív zeneterápiás módszerek
- zenehallgatás és mozdulat
- improvizáció
- nonverbális dramatizálás,
- dramatizált énekes játékok
- zenés festés
- tánc
- Kokas Klára zenepedagógia módszerei

Megjegyzés:
A zenei élményeknek és a beszéd, írás kialakulásának magzati gyökerei vannak ugyan, de legalább 10 éves korig hatékonyan fejleszthető a muzikalitás által a bal agyfélteke és annak funkciói, így a beszéd és az írás képessége is. Ennek nagy a jelentősége a diszlexia, diszgráfia prevencióban is.
/forrás: Magyar Zeneterápiás Egyesület/