Zenei Játékműhely

Zenei játékműhelyünkbe várunk mindenkit, aki szeret táncolni, zenés játékokat játszani, egyszerű hangszereken muzsikálni.

A városban már számos helyen elérhetőek úgynevezett zenebölcsis, zeneovis fogalkozások. Ezért célszerű összefoglalni, mi az amit mi nyújtunk és biztosítunk, összehasonlítva a többivel:
- a foglalkozások fejlesztőpedagógiába ágyazását, tudatos, tervezett szakmai háttérrel, aminek célja a zenei készségek és tanulási képességet megalapozó pszichés funkciók fejlesztése.
Előbbiből következően biztosítjuk:
- a foglalkozások egymásraépülését,
- a maximalizált csoportlétszámot (6 fő),
- tanévrendszerű, játékos fejlesztési koncepciót,
- a csoportlétszám és csoportösszetétel alkalmankénti esetlegességének kizárását.

Biztosítjuk a képességfelmérő vizsgálat eredménye alapján javasolt részvételnél, hogy a foglalkozást tartó pedagógus tájékozódik az adott gyermek képességprofiljáról, és annak célkitűzéseit beépíti a foglalkozásokba.

Zenei játékműhelyünk foglalkozásain komplex készség-, képesség-, és személyiségfejlesztés folyik zenepedagógiai módszerekkel.
A zenét eszköznek, nem célnak tekintjük, mivel a zene harmóniát teremt, művelőjét érzelmileg és intellektuálisan egyaránt neveli. A foglalkozásokon keresztül célunk a gyermek képességeinek fejlesztése. Foglalkozásainkon a zene-mozgás-kommunikáció segítségével lehetőséget biztosítunk a gyermekeknek a kreativitásra, képességeik kibontakoztatására, önbizalom, önbecsülés és pozitív énkép kialakítására.

A zenepedagógia kiváló lehetőséget ad, az aktivitás, belső koncentráció, együttműködés, kiállás fejlesztésére. A zene által fejlődik mozgásuk, mozgáskultúrájuk is. Ezek mind olyan képességek, amelyekre minden embernek a hétköznapi életben és munkájában egyaránt szüksége van.

A zenei élményeknek és a beszéd, írás kialakulásának magzati gyökerei vannak ugyan, de legalább 10 éves korig hatékonyan fejleszthető a muzikalitás által a bal agyfélteke és annak funkciói, így a beszéd és az írás képessége is. Ennek nagy a jelentősége a diszlexia, diszgráfia prevencióban is.

Módszereink:
- zene, zenehallgatás, zenefeldolgozás
- mozgás, tánc
- ritmikus hangzásgyakorlatok testhangszerekkel, és hangszerekkel
- beszélgetés, kommunikáció
- elementáris drámajátékok
- játék, játékosság
- relaxációs gyakorlatok