Sindelar kognitív fejlesztő terápia

Brigitte Sindelar osztrák pszichológus, pszichoterapeuta. Komplex fejlesztő programja elsősorban az idegi eredetű tanulási és magatartási zavarok hatékony terápiája. Nem kompenzatórikus „kezelés”, hanem kognitív terápia, amely funkcionális gyakorlási helyzetek sorozatából áll. A fejlesztés az ismeretszerzés legfontosabb területeire terjed ki: figyelem, észlelés, intermodális kódolás (észlelési területek összekapcsolása), emlékezet, szerialitás (sorrendiség), téri tájékozódás.


A sindelari koncepció szerint a gyakorlást a „gyökereknél” kell kezdeni, azon a szinten, ahol a kognitív képesség még megfelelően működik. Akkor is innen indul a foglalkozás, ha ez a szint a gyermek életkorához képest igen alacsony. A program megfelelő alkalmazásától a célzott részképesség minőségi változása várható, amely már biztosabb alapot jelenthet a korábban rosszul elsajátított készség/ismeret sikeres újratanulásához.

A vizsgálat alapvetően a minőségi elemzésre teszi a hangsúlyt. A teljes képességrepertoár megismerését célozza, nem csupán a hibás funkciókét. A program indításakor és lezárásakor készült vizsgálati eredmények összehasonlításával megállapítható a gyermek önmagához viszonyított fejlődési szintje.

A Sindelar program a szülő és a pedagógus aktív együttműködéséről szól.
A foglalkozások naponta max. 10 percet vesznek igénybe. Az első pozitív hatás 3 hónap után várható.

A pedagógus havonta jelöli ki a feladatokat, adja át a tréninganyagot, valamint kontrollálja az otthoni munkát, melynek fő szempontjai:
- megfelelő-e a program végrehajtásának módszere,
- a szülő és a gyermek együttműködése hatékony-e,
- képes-e a gyermek a megtanultakat más helyzetekre és más személyekre transzferálni.

A terápiát képzett Sindelar terapeuták végzik.