IQ kuckó


GONDOLKODÁS – KIHÍVÁS – JÁTÉK 

 

"A gyermek feje nem edény, amit meg kell töleni, hanem fáklya, amit lángra kell lobbantani." /Galileo Galilei/
 

Mi az IQ-kuckó?

Egy innovatív gondolkodásfejlesztő program, világszínvonalú fejlesztőjátékokkal
5-12 éves korú gyerekeknek!

A gyerekek két- vagy többszemélyes, illetve egyszemélyes játékok segítségével tanulnak:

- képességeik kibontakoztatásáról,
- a tudatos gondolkodásról,
- a problémamegoldás menetéről,
- stratégiák, kreatív megoldások alkalmazásáról,
- a logikus gondolkodás folyamatáról,
- döntések meghozataláról,
- kockázatvállalásról,
- az összpontosítás fontosságáról,
- a társakhoz, és a környezethez való alkalmazkodásról,
- az együttműködésben rejlő erőről.


Élményszerűen, 4-6 fős csoportokban!

A foglalkozások során fejlődik többek között: problémamegoldó-, logikai- stratégiai- és asszociatív gondolkodásuk, szociális kompetenciájuk, érzelmi és értelmi intelligenciájuk.


2010 szeptemberétől országos hálózat építésébe kezdtünk. Várjuk érdeklődők, rendszerátvevők jelentkezését!

További információkat a menüpontok szerint olvashatnak.

 


Magunkról:

Radnai Yvette vagyok, 2007- ben alapítottam és azóta vezetem az Aranyalma Játszóház és Gyermekfejlesztő Központot Pécsett.

A kezdetek kezdetén tanítói és óvodapedagógusi diplomával a kezemben kezdtem gyerekekkel foglalkozni. Majd évek tapasztalatai után egyre inkább a speciális pedagógia felé fordultam, 2004-ben gyógypedagógiai tanári diplomát szereztem tanulásban akadályozottak szakon, és az ép intellektusú, de részképesség-zavarral küzdő gyerekek fejlesztése felé fordultam. Rájöttem, hogy a probléma kulcsa a megelőzésben, azaz az óvodáskori preventív fejlesztésben van. Mivel a közoktatási rendszerben preventív fejlesztésre nincs megfelelő stratégia, sem kellő forrás, úgy döntöttem saját magam teremtem meg a lehetőségét és valósítom meg az Aranyalma megalapításával.

Mivel a tanulási teljesítmény nagyon összetett, és az értelmi képességek mellett az érzelmi fejlődésnek, környezetnek, pszichés állapotnak is befolyásoló szerepe van, úgy döntöttem ismét továbbképzem magam, és elvégeztem a pszichopedagógia szakot az ELTE-n. Jelenleg a diplomamunkámat írom, természetesen a gondolkodási képességek fejlesztésének innovatív lehetőségeiről és az explicit ösztönzés fontosságáról.

Az IQ-kuckó mindennek a folyamatnak a végterméke. Egy olyan innovatív fejlesztő program, amely során 5-12 év közötti gyerekek egymásra épülő tematikus foglakozások keretében, világszínvonalú gondolkodásfejlesztő játékok széles skálájának segítségével ismerkednek gondolkodási folyamataikkal.

Filozófiánk:

Ahogy a preventív fejlesztésnek, úgy a tehetséggondozó fejlesztésnek is fontos szerepe van a korai életévekben, ezért megalkottunk egy olyan módszert, ami magát a gondolkodás játékos fejlesztését célozza meg. Így nagy spektrumban alkalmazható, és nem probléma-specifikus.

A program lényege
A gondolkodási folyamatot, és magát a fejlesztést tantárgyi rendszertől függetlenítjük, és játéktevékenységbe ágyazzuk. Mindezt játékosan, és élményszerűen. Így a gondolkodás fejlődése nem másodlagos termékévé válik a tanulási folyamatoknak, hanem fókuszává.

A foglalkozások alapja:
A kognitív képességek struktúrájának, és hierarchikus szerveződési szintjeinek ismerete, és az alapján a gondolkodás, mint legmagasabb rendű kognitív funkció fejlesztése.

Fő célkitűzésünk:
Az értelmi képességek, ezen belül a gondolkodás fejlesztése, a szabadidő igényes tartalmas eltöltése, a társas élet, a szociabilitás erősítése, a rendszeres megmérettetés lehetősége.

A foglalkozások várható hatása:
Mivel a gondolkodás fejlettsége, és a tanulási technikák, stratégiák alkalmazott repertoárja között szoros összefüggés és kölcsönhatás van, programunkkal a tanulás technikák, stratégiák fejlődését, a tanulási folyamat hatékonyságát szeretnénk előmozdítani, számos ezt megalapozó képesség, készség fejlődését elősegíteni.

Többek között az alábbi készségeket, képességet fejleszti:

- problémamegoldó gondolkodás,

- asszociatív gondolkodás,

- megértő gondolkodás (lényegkiemelés, rendszerezés, összefüggések feltárása),

- logika,

- memória,

- csoportosítás és sorrendbe állítás,

- tervezés, kivitelezés,

- döntéshozatal,

- társas együttműködés,

- térbeli gondolkodás,

- verbális, és nonverbális kommunikáció,

- személyes felelősségvállalás,

- önfegyelem

SZÜLŐKNEK:

Mit csinálnak a gyerekek az IQ-kuckó foglalkozáson?

JÁTSZANAK!

Mégpedig olyan gondolkodásfejlesztő játékokkal, amelyek problémák megoldására, logikus gondolkodásra, kreatív, egyéni megoldásokra, helyzetfelismerő képesség alkalmazására, taktikus lépések megtervezésére, önfegyelemre, döntéshozatalra, és sok más olyan képesség, készség mozgósítására serkentik, amelyre nemcsak az eredményes tanulásban, de a mindennapi életük során is szükségük lesz.

"A gyermek szempontjából nem az a lényeges, amit ő tesz a játékkal, hanem, amit a játék tesz ővele." (Jeremy Cherfas)

Miért több az IQ-kuckó, mint magával a játékeszközzel való játék?

- mert az órákat gyakorlott pedagógus vezeti,

- mert szakszerűen végigkíséri, lereagálja az órán a pedagógiai folyamatokat,

- mert tudja, ismeri az óra céljának elméleti hátterét,

- mert ismeri az órák módszertani hátterét,

- mert nem pusztán játékot tanít, hanem azt felvezető, ráhangoló játékokkal gondosan előkészíti az óra anyagát,

- mert lehetőséget ad a gyerekeknek feladatok formájában a kreativitásra, az ötletek önálló megvalósítására,

- mert segítséget ad a gyerekeknek az órák során keletkezett érzelmek, a sikerek, és az esetleges kudarcok feldolgozásában,

- mert kellő tapasztalatokkal rendelkezik a gyermekek nevelésével, oktatásával kapcsolatban.

Az IQ-kuckó tanfolyamról:

- 4 különböző szintű tematikus egységből állnak a foglalkozások.

- Szintek: IQ-kezdő, IQ-középhaladó, IQ-haladó, IQ-mester.

- Egy tematikus egység 18 egymásra épülő foglalkozásból áll.

- A tematikus egységek végén a kurzust teljesítő gyerekek egyedileg sorszámozott és nyilvántartott oklevelet kapnak.

- Az oklevél alapján jogosultak a következő szintre lépni.

"Helyszíneink:
Aranyalma Játszóház, Pécs
Ladybird Játszóház, Pécs
Kaposvár
Mosdós
Taszár
Veszprém

 

2011. február 23.-án egy brit pedagóguscsoportot fogadtunk, akik szakmai program keretében ismerkedtek az IQ-kuckó Programmal.

Az egész napos program keretében konferenciát szerveztünk a Tudásközpontban.

A két előadás témája volt:

I. Képességfejlesztés, a gondolkodás fejlesztésének jelentősége

- kognitív képességek rendszere, szerepük a tanulás szerveződésében, tananyag megértésében és a tudás alkalmazásában.

- Kompetencia és szakértelem

- Az explicit ösztönzés fontossága

- A gondolkodás fejlődésének kölcsönhatása a tanulási technikák, stratégiák fejlődésével

II. Képességfejlesztés, mint a tehetséggondozás eszköze

- kreativitás - motiváció - intelligencia

- a speciális oktatás szükségessége

- Az IQ-kuckó Innovatív Gondolkodásfejlesztő program módszertani ismertetése

Az előadások után a csoport eszközbemutatón vett részt, melynek keretében megismerkedhettek a progrmaban használt eszközökkel.

Délután bemutató órákon vettek részt, majd az egész napos program kerekasztalbeszélgetéssel zárult.

http://www.iq-kucko.hu/sites/default/files/DUN_0122_13_00_00_ff.pdf